Τεστ επιλεξιμότητας προγράμματος ενίσχυσης πτυχιούχων - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing 

Βήμα 1 από7

Τεστ επιλεξιμότητας προγράμματος Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Β Κύκλος

Καλωσορίσατε στο τεστ επιλέξιμότητας της Analysis Business Consulting για τη δράση Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων - Β Κύκλος.

Σκοπός του παρόντος τεστ είναι να γνωρίζετε τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής σας, ώστε να πάρετε την καλύτερη δυνατή απόφαση για την υποβολή ή όχι αυτής στο πρόγραμμα.

Πριν προχωρήσετε σας προτείνουμε να ελέγξετε τα ειδικά κριτήρια του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων, όπως για παράδειγμα τις επιλέξιμες δραστηριότητες.

Σας θυμίζουμε ότι ένας σύμβουλος της Analysis Business Consulting είναι διαθέσιμος για να λύσει οποιαδήποτε απορία σας και να σας ενημερώσει για τις λοιπές προϋποθέσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το παρόν τεστ αποτελεί συνοδευτικό εργαλείο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη συμβουλευτική υποστήριξη που μπορεί να σας παρέχει ένας ειδικευμένος σύμβουλος της Analysis Business Consulting.

 

Copyright © 2017 Analysis Business Consulting - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. All Rights Reserved.

 
Παρακαλώ επιλέξτε τι ισχύει σήμερα.(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Συμμετείχατε σε άλλες επιχειρήσεις με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου (ανεξαρτήτως μορφής) από την 01/01/2015 και έπειτα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Έχετε πάρει επιδότηση την τελευταία τετραετία (από 01/01/2013 και ύστερα);(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

 
Διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο έχει αποκτηθεί μετά την 01/01/1995;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο του πτυχίου σας.
Invalid Input

Επιλέξτε τη χρονολογία απόκτησης του πρώτου πτυχίου σας.(*)

Παρακαλώ επιλέξτε τη χρονολογία απόκτησης του πρώτου πτυχίου σας.

Παρακαλώ συμπληρώστε το αντικείμενο της επιχείρησης που διαθέτετε ή ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε.
Invalid Input

* Με τον όρο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νοείται πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από ελληνικό πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

* Το πτυχίο θα πρέπει να έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο δραστηριότητας σας (π.χ. πτυχιούχος οδοντιατρικής διαθέτει ή θέλει να ανοίξει οδοντιατρείο).

 
Συμπληρώστε την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης σας(*)
Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Μήνες ανεργίας σε μήνες(*)
Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Παρακαλώ σημειώστε αν η τωρινή εργασία σας είναι πάνω στο αντικείμενο σπουδών σας.(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Έχετε κάνει διακοπή δραστηριότητας για την επιχείρηση που έχετε σήμερα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση από την 1/1/2006 έως και σήμερα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Διαθέτετε υποκαταστήματα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Ανήκει η επιχείρηση σας σε δίκτυο franchise ή λειτουργείτε σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Συστεγάζεται η επιχείρηση σας με κάποια άλλη επιχείρηση και δεν ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε σε αλλαγή έδρας;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Είναι ο μέσος όρος ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 μεγαλύτερος των 40.000€;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Είστε έγγαμος/έγγαμη;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

 

Παρακαλώ συμπληρώστε το ατομικό φορολογητέο εισόδημα σας για την τριετία 2013-2015 (πεδίο με τίτλο "Εισόδημα επιβολής εισφοράς", στο εκκαθαριστικό σας).

Ο μέσος όρος εισοδήματος για τη συγκεκριμένη τριετία θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 22.000 €.

*Σε περίπτωση που το εισόδημα σας κάποια χρονιά είναι κάτω των 5.500 € παρακαλώ συμπληρώστε ακριβώς 5500.

Παρακαλώ συμπληρώστε το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα σας για την τριετία 2013-2015 (πεδίο με τίτλο "Εισόδημα επιβολής εισφοράς", στο εκκαθαριστικό σας).

Ο μέσος όρος εισοδήματος για τη συγκεκριμένη τριετία θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 35.000 €.

* Σε περίπτωση που το εισόδημα σας κάποια χρονιά είναι κάτω των 15.000 € παρακαλώ απλά συμπληρώστε ακριβώς 15000.

Φορολογητέο εισόδημα 2013(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Φορολογητέο εισόδημα 2014(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Φορολογητέο εισόδημα 2015(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 2013(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 2014(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 2015(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το εισόδημα σας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Το μέσο εισόδημα σας για την τριετία 2013-2015 είναι:
Invalid Input

Το μέσο εισόδημα σας για την τριετία 2013-2015 είναι:
Invalid Input

 
Σχεδόν τελειώσαμε... Δυο τελευταίες ερωτήσεις!
Θα προχωρήσετε σε συνεργασία με κάποιον άλλο δικαιούχο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Θα προχωρήσετε σε συνεργασία με κάποιον άλλο δικαιούχο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Θα προχωρήσετε σε συνεργασία με κάποιον άλλο δικαιούχο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

Σε ποια περιοχή είναι ή θα είναι η έδρα της επιχείρησης σας;(*)

Παρακαλώ κάντε check στο αντίστοιχο κουτάκι!

 

Συγχαρητήρια! 

Τηρείτε τις βασικές προϋποθέσεις για να υποβάλετε πρόταση στο πρόγραμμα Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων.

Συγχαρητήρια! 

Τηρείτε τις βασικές προϋποθέσεις για να υποβάλετε πρόταση στο πρόγραμμα Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων.

Συγχαρητήρια! 

Τηρείτε τις βασικές προϋποθέσεις για να υποβάλετε πρόταση στο πρόγραμμα Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων.

Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε στο τεστ επιλεξιμότητας, ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν είσαστε επιλέξιμοι στο πρόγραμμα Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να μιλήσετε με έναν σύμβουλο της Analysis Business Consulting για επαλήθευση του αποτελέσματος.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα προγράμματα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα, ώστε να ενημερωθείτε προσωπικά.

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να πετύχετε στο πρόγραμμα είναι:
Invalid Input

Το αποτέλεσμα του τεστ είναι το μέγιστο που μπορεί να λάβει η πρότασή σας, με δεδομένο πως θα βαθμολογηθεί με ΑΡΙΣΤΑ η μελέτη που απαιτείται για την υποβολή.

Αυξήστε τις πιθανότητές σας να βαθμολογηθεί με άριστα η μελέτη σας μέσα από τη συνεργασία με την Analysis B.C.

Το 92% των πελατών μας στον Α’ κύκλο του προγράμματος έλαβε άριστα στο πεδίο της μελέτης, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες έγκρισης.

Αν επιθυμείτε να επαναλάβετε το τεστ μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Διαγραφή" και να γυρίσετε στο πρώτο βήμα.

Σας ενημερώνουμε πως κανένα στοιχείο σας δεν θα καταχωρηθεί αν δεν πατήσετε το κουμπί υποβολή. Συνεπώς σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας ένας σύμβουλος της Analysis Business Consulting παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε το κουμπί "Υποβολή".

Invalid Input

Invalid Input

Το e-mail που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρο.

Invalid Input

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.