Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Ολοκληρωμένο) - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing


Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Ολοκληρωμένο)

Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Ολοκληρωμένο) - 5.0 out of 5 based on 28 votes

startupΤο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται:

 • Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχείρησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (ατομική δραστηριότητα) και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Και στις δυο παραπάνω κατηγορίες τονίζεται ότι θα πρέπει να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Οι προτάσεις από τους δικαιούχους θα πρέπει να αφορούν σε έναν από τους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ ενώ εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. 

 • Αγροδιατροφή.
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics).
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ.
 • Υγεία - Φάρμακα.
 • Υλικά - Κατασκευές.

 

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), εδώ.

 

Προϋπολογισμός Έργων - Ποσοστό Ενίσχυσης

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 € έως 60.000 €.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Ο αναγκαίος επαγγελματικός και λοιπός εξοπλισμός.
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ).
 • Ασφαλιστικές Εισφορές.
 • Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • Η πρόσληψη προσωπικού.
 • Οι αμοιβές τρίτων (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και υποβολής έργου, Λογιστικές υπηρεσίες).
 • Δαπάνες κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Χρονοδιάγραμμα

 • Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν 17 Μαρτίου 2016 και θα διαρκέσουν έως 24 Μαΐου 2016.
 • Η υλοποίηση των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

 

 Επικοινωνήστε σήμερα με την Analysis Business Consulting για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το νέο πρόγραμμα!
1 1 1 1 1 Rating 4.96 (28 Votes)
0
0
0
s2sdefault

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.