Δράση ενίσχυσης «Ψηφιακό Βήμα»(Ολοκληρώθηκε) - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing


Δράση ενίσχυσης «Ψηφιακό Βήμα»(Ολοκληρώθηκε)

Δράση ενίσχυσης «Ψηφιακό Βήμα»(Ολοκληρώθηκε) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

drasi enisxysis psifiako vima

Η δράση με τίτλο "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστκές χρήσεις και εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, το κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € έως και τις 50.000 € ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
 • Δεν περιλαμβάνονται σε αποφάσεις ανάκλησης προηγούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών επενδύσεων (πχ Digi Retail, Digi Logde, Digi Content).
 • Δεν ανήκουν σε δίκτυο franchise ή λειτουργούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.*

* Παράδειγμα ιδιωτικής συμμετοχής:

 • Αιτούμενος επιχορηγούμενος Π/Υ : 20.000€  - Ελάχιστη απαιτούμενη αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: 6.000€
 • Αιτούμενος επιχορηγούμενος Π/Υ : 40.000€  - Ελάχιστη απαιτούμενη αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: 12.000€

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως ενδεικτικά Μεταποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις εστίασης, λιανικό και χονδρικό εμπόριο (εκτός τροφίμων, ποτών και καπνού)

 Σημείωση: ΔΕΝ ενισχύονται επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση σε κάποιον από τους ΚΑΔ του επισυναπτόμενου αρχείου.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, το κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € έως και τις 50.000 € ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών- λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης ή με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)].
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ).

Λογισμικό

 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα (τύπου CRM, ERP, SCMS, WMS,PMS, Τιμολόγησης)

Υπηρεσίες

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Χρονοδιάγραμμα Υποβολών

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 11η Ιουνίου 2018  ενώ η λήξη της θα πραγματοποιηθεί την 17η Σεπτεμβρίου 2018.  

Επικοινωνήστε σήμερα με ένα σύμβουλο της Analysis Business Consulting για περισσότερες πληροφορίες!

Τρόποι Επικοινωνίας:

1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
0
0
0
s2sdefault

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.