Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Γράφτηκε από την Analysis Business Consulting

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
  • Ατομική επιχείρηση 
  • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
  • Συνεταιρισμοί
  • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

 

Είδος Ενίσχυσης

 

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά αποκλειστικά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολών

19 Οκτωβρίου - 28 Απριλίου 2017

 

Ύψος Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι και το 55% της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που αναμένεται να εγκριθεί από την Ε.Ε..

·         Μηχανολογικός εξοπλισμός  .

·         Μεταφορικά μέσα (εφόσον κινούνται εντός του χώρου της μονάδας).

·         Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της.

*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
0
0
0
s2sdefault