Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing


Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθεστώς αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Τα ανωτέρω σχέδια πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος.
 2. Να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
 3. Να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο του τουρισμού και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων σε ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πάψει τη λειτουργία τους. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, εφόσον η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της και τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.
 • Να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ενίσχυση.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α' ή/και β'.

 

*Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τα παραπάνω τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν και:

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες καινοτομίας (πχ ευρεσιτεχνίες, προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης που αποσπάται από οργανισμό έρευνας ή μεγάλη επιχείρηση)
 • Δαπάνες οργανωτικής καινοτομίας (πχ προσωπικό, όργανα, εξοπλισμός, γήπεδα, κτήρια) με τον όρο πως χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Λειτουργικές δαπάνες πχ υλικά για το έργο.
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, υπό την προϋπόθεση πως επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση.

 

*Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχυθούν και για δαπάνες εκκίνησης.

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
 • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί.

 

Είδος Ενίσχυσης

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόληση.

 

Αξιολόγηση και έλεγχος

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.

1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
0
0
0
s2sdefault

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.