Αναπτυξιακός Νόμος - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing


Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - 5.0 out of 5 based on 2 votes

diavouleush neos anaptyksiakos nomosΟ Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστά που φτάνουν το 55% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Σημείωση! Επενδυτικό σχέδιο που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ δεν μπορεί να γίνει από ατομική επιχείρηση. Υποχρέωση η αλλαγής νομικής μορφής πριν την έναρξη εργασιών του σχεδίου.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 1. Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).
 2. Για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €).
 3. Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).
 4. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).
 5. Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €).

Σημείωση! Απαραίτητη η χρήση Ιδίων Κεφαλαίων από τον επενδυτή, ύψους τουλάχιστον 25% του συνόλου της επένδυσης.

 

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Νόμου είναι:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων, οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

 

Ύψος Ενίσχυσης

Ορίζονται στον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και μπορούν να ανέλθουν μέχρι και το 55% της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης.

Είδη Ενίσχυσης

 1. Φορολογική απαλλαγή.
 2. Επιχορήγηση.
 3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 5. Σταθεροποίηση Φορολογικού Συντελεστή.

 

Ιδία Συμμετοχή

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Παράβολο Υποβολής

Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων ευρώ (300 €) και ανώτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). 

 

Επενδυτικό σχέδιο και είδος ενίσχυσης

Πατήστε πάνω σε κάθε επενδυτικό σχέδιο για να δείτε λεπτομέρειες.

 • Γενική Επιχειρηματικότητα | Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Επιχορήγηση (για ορισμένα σχέδια)
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ | Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Επιχορήγηση
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους | Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή, φορολογική απαλλαγή (υπό περιπτώσεις).
 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού | Φορολογική Απαλλαγή
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ | Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Επιχορήγηση
 • Συνέργειες και Δικτυώσεις | Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Επιχορήγηση (μόνο αν δεν συμμετέχει μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό άνω του 50%).
 • Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια | Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Επιχορήγηση (μόνο αν δεν συμμετέχει μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό άνω του 50%).
 
Επικοινωνήστε σήμερα με την Analysis Business Consulting για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο! 
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
0
0
0
s2sdefault

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.