Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων - Β Κύκλος (Ολοκληρώθηκε) - Analysis Business Consulting | Επιδοτήσεις - Digital Marketing


Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων - Β Κύκλος (Ολοκληρώθηκε)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων - Β Κύκλος (Ολοκληρώθηκε) - 5.0 out of 5 based on 13 votes

enisxysi aftoapasxolisis ptyxioyxon v kyklosΤο πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και αφετέρου στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μέσω του προγράμματος επιδοτούνται πτυχιούχοι για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου (χωρίς υποκαταστήματα).

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) με την προϋπόθεση να μην έχουν μισθωτή εργασία από την έγκριση της πρότασης και μετά.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

 

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), εδώ.

 

Προϋπολογισμός Έργων - Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Β' κύκλου του προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα 48 εκατομμύρια αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργους πτυχιούχους ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατομμύρια για τη στήριξη των υφιστάμενων ατομικών επιχειρήσεων.

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 € έως 25.000 €.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δίνεται δυνατότητα δημιουργίας σχήματος επιχειρήσεων. Σε τέτοια περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Ειδικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

 • Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν πάρει επιδότηση την τελευταία τετραετία (από 01/01/2013 και ύστερα).
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να μην συμμετείχε με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε καμία επιχείρηση (ανεξαρτήτως μορφής) από την 01/01/2015 και για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων καθώς και οι εταιρίες που ανήκουν σε δίκτυο franchise.
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει αποκτήσει το πρώτο πτυχίο του μετά την 01/01/1995.
 • Το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 22.000 € κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία (φορολογικά έτη 2015,2014,2013) ενώ το οικογενειακό τις 35.000 € κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία (φορολογικά έτη 2015,2014,2013).

Επιπλέον Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ατομικών Επιχειρηματιών

 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ήδη ατομικός επιχειρηματίας θα πρέπει εκτός από το κριτήριο εισοδήματος να έχει και μέσο όρο ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 χαμηλότερο των 40.000€.
 • Η έναρξη επαγγέλματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την 01/01/1995 έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών.
 • Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.
 • Να μη διαθέτουν υποκαταστήματα κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Ο αναγκαίος επαγγελματικός και λοιπός εξοπλισμός.
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ).
 • Ασφαλιστικές εισφορές.
 • Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • Η πρόσληψη προσωπικού (1 υπάλληλος).
 • Οι αμοιβές τρίτων (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και υποβολής έργου, Λογιστικές υπηρεσίες).

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

Χρονοδιάγραμμα

Οι υποβολές των προτάσεων θα πραγματοποιηθούν σε τρεις (3) διακριτές περιόδους ως εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 - Λήξη 09.08.2017
 • περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 - Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Επικοινωνήστε σήμερα με ένα σύμβουλο της Analysis Business Consulting για μια ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση!

Τρόποι Επικοινωνίας:

1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)
0
0
0
s2sdefault

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνία

technopolis2

ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης   

Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης -  Κτήριο Γ2  -  Γραφείο 2.3 

Τ.Κ.  55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  2310 365155 - 2310 365156 

Φαξ.  2310 365157 

e-mail. info [AT] analysisbc [DOT] gr

 

Connect With Us

Για να δείτε τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να επισκεφτείτε την καταχώρηση της επιχείρησης στο Google Maps εδώ.